Disclaimer

Disclaimer

Wij zijn niet aansprakelijk voor de door ons verstrekte informatie en typefouten. Onze leveringsplicht t.a.v. een bepaalde plant of partij planten vervalt als er gewasschade ontstaat in de betreffende partij door ziekte, plagen of anderszins. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Prijzen zijn af kwekerij, excl. B.T.W. Tekst, foto ‘s, afbeeldingen en achtergronden van deze website, mogen niet zonder toestemming van Jac.H. van de Pol-coniferenkwekerij door derden gebruikt worden.

Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de H.B.N. van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 10 juni 1994 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage onder nummer 95/1994 en zullen op uw verzoek aan u worden toegezonden.

Opgegeven aantallen.

Opgegeven aantallen zijn onder voorbehoud i.v.m. eventuele verkopen die nog niet zijn bijgewerkt in de voorraadlijst op deze site en eventuele typefouten.

Recente berichten