AVG privacy

Jac. H. van de Pol – Kwekerij, Wolweg 28, 3776 LP Stroe
Onderwerp: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). EU Privacy wetgeving.

Uw privacy en uw persoonsgegevens.

Wij informeren u hierbij over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Dit is om contact met u te onderhouden t.a.v. offertes, levering van planten e.d. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord wanneer u ons verzoekt om informatie en/of onze goederen afneemt of goederen of diensten aan ons levert.
Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

  • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we om informatie te geven of verkrijgen om daarmee goede service te kunnen verlenen of verkrijgen.
  • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden wanneer u dat wenst, na overleg met u en als het e.e.a. wenselijk is. B.v. het afstemmen van werkzaamheden door derden.
  • U kunt schriftlelijk of via email informeren naar welke gegevens wij van u hebben. Indien u dat wenst kunnen wij u die gegevens laten inzien.
  • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk of per email vragen om uw gegevens aan te passen.
  • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen.
  • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
  • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren / afnemen van goede service, diensten en leveringen. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen.
  • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij eventueel via derden ontvangen.