Bemesten op de kwekerij van coniferen Taxus laurier

Bemesten kwekerij Voor info bel 0653 44 56 34 of Mail ons

Bemesten kwekerij.

Bemesten van de kwekerij begint met een analyse van de bodem en het kiezen voor een methode. Een keuze maken uit de verschillende mogelijkheden. Wij bemesten zoveel mogelijk met natuurlijke meststoffen en dat doen wij ten behoeve van het milieu en de planten. Mineralen, sporen en schimmels worden toegevoegd aan de compost die we over de percelen verdelen voor het planten.

Bemesten. Micorrhyza bodem schimmels

Foto: European Atlas of Soil Biodiversity

Deze meststoffen spoelen niet uit, komen langzaam beschikbaar. Ze kunnen worden opgenomen door de planten als die er behoefte aan hebben. Aan de compost worden dus ook bodemschimmels toegevoegd, die in de bodem wel thuis horen, maar er niet meer zijn. Deze schimmels zijn belangrijk, want de goede schimmels zijn meestal verdwenen en de schadelijke zijn om uiteenlopende redenen overgebleven. Het bemesten doen wij uitsluitend naar aanleiding van een grondmonster. Hiermee wordt een analyse gemaakt van de voedingstoestand in de bodem. Afhankelijk van het teeltplan krijgen wij een advies op maat. Belangrijk is de gezondheid van de bodem om gezonde planten te kunnen kweken. Maar vooral ook is het van belang voor ons milieu.

Bemesten met bladbemesting op natuurlijke basis.

De portaaltrekker gebruiken we ook om de coniferen te bemesten. Naast de compostgift mesten we indien nodig bij. Dit doen wij heel gefaseerd, regelmatig en in kleine hoeveelheden. Steeds vaker door het blad te bemesten met blad meststoffen op natuurlijke basis.

De blad meststoffen spuiten wij met de portaaltrekker, waar we eerder insecticiden en pesticiden mee hebben gespoten. Natuurlijke blad bemesting gebruiken wij ook om te voorkomen dat voeding uitspoelt en er tekort ontstaat. Zo kunnen de planten over voldoende voedingstoffen beschikken voor de noodzakelijke groei wanneer zijn die nodig hebben. Blad meststoffen werken snel. Omdat ze direct op het blad terecht komen en niet eerst via de wortels hoeven te worden opgenomen. Blad meststoffen moeten wel regelmatig gegeven worden, omdat er geen voorraad gift gegeven kan worden.

Recente berichten