Disclaimer

Disclaimer / AVG

Wij zijn niet aansprakelijk voor de door ons verstrekte informatie en typefouten. Onze leveringsplicht t.a.v. een bepaalde plant of partij planten vervalt als er gewasschade ontstaat in de betreffende partij door ziekte, plagen of anderszins. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Prijzen zijn af kwekerij, excl. B.T.W. Tekst, foto ‘s, afbeeldingen en achtergronden van deze website, mogen niet zonder toestemming van Jac.H. van de Pol – Kwekerij door derden gebruikt worden.

Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de H.B.N. van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 10 juni 1994 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage onder nummer 95/1994 en zullen op uw verzoek aan u worden toegezonden.

Opgegeven aantallen.

Opgegeven aantallen zijn onder voorbehoud i.v.m. eventuele verkopen die nog niet zijn bijgewerkt in de lijsten op deze site en eventuele typefouten.

AVG privacy

Jac. H. van de Pol – Kwekerij, Wolweg 28, 3776 LP Stroe.

Onderwerp: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). EU Privacy wetgeving.

Uw privacy en uw persoonsgegevens.

Wij informeren u hierbij over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Dit is om contact met u te onderhouden t.a.v. offertes, levering van planten e.d. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord wanneer u ons verzoekt om informatie en/of onze goederen afneemt of goederen of diensten aan ons levert.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

  • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we om informatie te geven of verkrijgen om daarmee goede service te kunnen verlenen of verkrijgen.

  • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden wanneer u dat wenst, na overleg met u en als het e.e.a. wenselijk is. B.v. het afstemmen van werkzaamheden door derden.

  • U kunt schriftlelijk of via email informeren naar welke gegevens wij van u hebben. Indien u dat wenst kunnen wij u die gegevens laten inzien.

  • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk of per email vragen om uw gegevens aan te passen.

  • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen.

  • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

  • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

  • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren / afnemen van goede service, diensten en leveringen. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

  • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij eventueel via derden ontvangen.

Meest recente berichten