Milieu op de kwekerij, wij en ons milieu.

Het milieu is van ons allemaal, we leven er immers allemaal in.

Ons milieu 0653 445 634 of Mail

Werken aan een gezonder milieu.

Het milieu en plantvriendelijkheid is de reden dat wij op onze kwekerij compost gebruiken. Waar veel sporen, positieve schimmels en natuurlijke mineralen aan zijn toegevoegd. Mineralen die niet uitspoelen naar het grondwater, omdat het milieu onvriendelijk is. Organische voeding bindt zich beter aan de bodem. Dat is niet alleen maar milieu vriendelijk. Die sporen en mineralen zijn dan ook beschikbaar voor de planten wanneer die het nodig hebben. Ons is al duidelijk geworden dat de weg naar het herstel van een gezonde bodem geduld vergt. Dus een lange weg is.

Decennia lang gebruik in de land en tuinbouw van kunstmest en andere niet natuurlijke stoffen heeft het milieu beïnvloed. Het heeft het bodemleven en de structuur van onze land en tuinbouwgronden geen goed gedaan. Het is een weg van soms weer een stapje terug, noodgedwongen. De weg naar herstel van de bodem. In het begin is er nog geen goede balans is in de bodem. Daardoor een kan gebrek ontstaan. Dat moeten we opvangen door goede voeding te geven. Door daar weloverwogen mee om te gaan is er vooruitgang en zo werken wij aan een gezonde bodem. Voor onze planten en al het andere leven op de kwekerij. Zo leveren wij een bijdrage aan een beter milieu.

Wilde zwijnen in hun milieu

Een schoner en gezonder milieu om in te leven voor de planten, vogels en andere dieren. Ook voor de wilde zwijnen achter het wildraster achter onze kwekerij en voor ons mensen. Vogels nestelen graag in coniferen. Een resultaat waar toekomst in zit voor ons allemaal. Een groene en gezonde omgeving maakt het milieu vriendelijke verschil.

Wat ons oog niet ziet van het milieu.

Veel bodemleven is zo klein dat wij het met ons blote oog niet kunnen waarnemen. Maar daarom is het er wel en het is ook belangrijk. Voor het milieu in de bodem van de kwekerij en het milieu in het algemeen. Zodra er elementen ontbreken kunnen er problemen ontstaan omdat processen niet goed meer werken. De bodem en het bodemleven is een ingewikkeld proces en er is lang alleen maar gekeken wat er boven de grond gebeurde. Het hele milieu is een complex en ingewikkeld systeem. Lang is er veel niet of niet goed begrepen en zo is er voorbij gegaan aan wat de natuur ons biedt. Er kan nog veel geleerd worden om de natuur te begrijpen. Wonen in een groene omgeving is gezonder.

Meest recente berichten