Milieu op de kwekerij, wij en ons milieu.

Het milieu is van ons allemaal, we leven er immers allemaal in.

Ons milieu Voor info bel 0653 44 56 34 of Mail ons

Werken aan een gezonder milieu.

Het milieu en plantvriendelijkheid is de reden dat wij op onze kwekerij compost gebruiken waar veel sporen, positieve schimmels en natuurlijke mineralen aan zijn toegevoegd. Mineralen die niet uitspoelen naar het grondwater, wat milieu onvriendelijk is, maar zich binden aan de bodem. Dat is niet alleen milieu vriendelijk, maar die sporen en mineralen zijn dan ook beschikbaar voor de planten wanneer die het nodig hebben. Ons is al duidelijk geworden dat de weg naar het herstel van een gezonde bodem, waarin de balans weer op orde is, een lange weg is. Decennia lang gebruik in de land en tuinbouw van kunstmest en andere niet natuurlijke stoffen heeft het bodemleven en de structuur van onze land en tuinbouwgronden geen goed gedaan. Het is een weg van soms weer een stapje terug, noodgedwongen, omdat er nog geen goede balans is in de bodem en er daardoor een gebrek kan ontstaan, waardoor de planten in de problemen komen. Door daar weloverwogen mee om te gaan is er vooruitgang en zo werken wij aan een gezonde bodem voor onze planten en leveren wij een bijdrage aan een beter milieu.

Wilde zwijnen in hun milieu

Een schoner en gezonder milieu om in te leven voor de planten, vogels, andere dieren (ook voor de wilde zwijnen achter het wildraster achter onze kwekerij) en voor ons mensen. Vogels nestelen graag in coniferen. Een resultaat waar toekomst in zit voor ons allemaal en naarmate we vooruitgang boeken, worden niet alleen onze planten gezonder en sterker, maar wij mensen ook.

Een groene en gezonde omgeving maakt het milieu vriendelijke verschil.

Wat ons oog niet ziet.

Veel bodemleven is zo klein dat wij het met ons blote oog niet kunnen waarnemen. Maar daarom is het er wel en het is ook belangrijk. Voor het milieu in de bodem van de kwekerij en het milieu in het algemeen. Zodra er elementen ontbreken kunnen er problemen ontstaan omdat processen niet goed meer werken. De bodem en het bodemleven is een ingewikkeld proces en er is lang alleen maar gekeken wat er boven de grond gebeurde. Lang is er veel niet of niet goed begrepen en zo is er voorbij gegaan aan wat de natuur ons biedt. Er kan nog veel geleerd worden om de natuur te begrijpen. Wonen in een groene omgeving is gezonder.

Recente berichten